DZIAŁANIA W PROJEKCIE

Projekt charakteryzuje się różnorodnością działań (warsztaty, konferencje open space, seminaria, job shadowing) oraz kampania informacyjno- edukacyjna zakłada rozwój kompetencji osobistych i trenerskich. Podzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy klubami z Polski, z Węgier i Słowacji.

Wspólne realizacje w projekcie to dla tych stowarzyszeń – wyjście do Europy poza swoją lokalną społeczność. Dzięki inicjatywie i spotkaniu Franciszka Bednara – lidera słowackiego i Janusza Kozickiego – lidera Orły Rzeszów doszło do spotkania z nowymi partnerami z Trnkova i Hidasnemeti podczas wakacji 2018 r. Podczas spotkania dyskutowano na temat trudności poszczególnych organizacji i wynikających z tego potrzeb.

POTRZEBY TRENERÓW I ORGANIZACJI

Na Słowacji główna potrzeba to pogłębienie wiedzy dotyczącej motywacji, komunikacji oraz treningów w okresie startowym zawodników.
Na Węgrzech to wzmocnienie kompetencji treningowych (budowy mikrocyklów) i wykorzystanie potencjału trenera do wsparcia zawodnika.
W Polsce wymiana doświadczeń treningu mentalnego piłkarza, niwelacja stresu i analiza meczów piłkarskich.

PLANOWANY PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt zapewnia dla organizacji wymianę trenerów/opiekunów/wolontariuszy/działaczy, ich edukację oraz wymianę doświadczeń poszczególnych krajach: Słowacja – 4 dni, Węgry – 4 dni, oraz Polska - 4 dni.

Po stronie polskiej, słowackiej i węgierskiej organizacje wytypują na spotkania po 7 trenerów/adeptów/wolontariuszy. Stowarzyszenia z Węgier i Słowacji są z małych miejscowości i większa liczba trenerów byłaby dla nich kłopotem, jak sami to określili.

Jak będzie przebiegać edukacja kadr trenerskich?

Seminaria:

gdzie głównym tematem przewodnim będzie "Wspieranie młodzieży poprzez wspieranie trenerów i osób wspierających trenowanie"

Job shadowing:

program uczenia się polegający na doglądaniu wykonywania obowiązków przez danego pracownika, równocześnie nie wykonując żadnej pracy.

Warsztaty:

głównym celem warsztatów jest: odpowiednia motywacja sportowców, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie ze stresem własnym i swoich podopiecznych, wsparcie potencjału zawodników, analiza meczów piłkarskich,budowa mikrocyklów treningowych,treningi w okresie startowym.

Konferencje open space:

pozwalają na wymianę wiedzy, refleksji, znalezienie rozwiązań i zaplanowanie odpowiednich działań na przyszłość przy odpowiednim prowadzeniu facylitatorów.

9 lutego 2021 roku wzięliśmy udział w spotkaniu koordynatorów projektów Erasmus+. Otrzymaliśmy niezwykle istotne informacje na temat aspektów technicznych i finansowych projektu. Spotkanie było bardzo profesjonalne i zostało poprowadzone przez kilku specjalistów. Zostało podzielone na 5 modułów:

 • Wprowadzenie i polityka Unii Europejskiej - moduł poprowadzony przez Yves Le Lostecque i Marisę Fernandez-Esteban.
 • Kwestie administracyjne - moduł poprowadzony przez Gaela Broze.
 • Kwestie finansowe - moduł poprowadzony przez Luciano di Fonzo
 • Rozpowszechnianie, eksploatacja i zobowiązania wynikające z umowy - moduł poprowadzony przez Gaela Broze.
 • Wnioski końcowe - moduł poprowadzony przez Yves Le Lostecque.
 • Całe spotkanie było bardzo przydatne i dostarczyło beneficjentom programu niezbędnych informacji i wskazówek na temat kwestii administracyjnych i finansowych dla projektów różnego rodzaju, a także poinformowało o koniecznych działaniach.

  Spotkanie kordynatorów w Polsce

  W dniach 8-9 maja 2021 odbyło się wstępne spotkanie sześciu przedstawicieli z trzech krajów biorących udział w projekcie; Polski, Słowacji i Węgier. Podczas wizyty zostały rozdzielone zadania, rozmawiano o detalach poszczególnych działań oraz dyskutowano na temat zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas trwania projektu oraz sposobach ich eliminacji.

  Pierwsze seminarium - Słowacja

  W dniach 17-21.06.2021 odbyło się pierwsze spotkanie trenerów w ramach projektu Erasmus Sport. Seminarium miało miejsce na Słowacji, w małej miejscowości Trnkov. W spotkaniu wzięło udział po 7 trenerów z każdego z krajów partnerskich - razem 21 trenerów polskich, słowackich i węgierskich. Uczestnicy mieli okazję obserwować pracę klubu Słowackiego i prace jego trenerów, a także uczyć się od świetnych fachowców, którzy prowadzili szkolenia:

  Prezentacje

  Model Sportowej poprawy

  Miroslav Mackulin

  Coach i specjalista od mentalnego przygotowania sportowca, prowadził zajęcia na temat motywacji i komunikacji oraz wykład o pracy z potencjałem młodego zawodnika. Przeprowadził również trening dla dzieci, gdzie pozostali uczestnicy seminarium mieli okazję przyglądać się jego metodom pracy.

  Peter Szénay

  Trener Uefa Pro, koordynator SFZ. Prowadził zajęcia na temat przygotowania treningowego procesu w piłce nożnej oraz analizę taktyczną najlepszych drużyn świata oraz ich gry w defensywie. Również zaprezentował pokazowy trening, gdzie podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem i metodami pracy z dziećmi.

  Trenerzy aktywnie byli udział w szkoleniach i treningach, dzielili się swoimi przemyśleniami, refleksjami, doświadczeniami co pobudzało dyskusje prowadzące do jeszcze lepszego zrozumienia i zgłębienia poruszanych tematów. W czasie wolnym trenerzy z różnych państw wspólnie oglądali mecze trwających Mistrzostw Europy 2020, co sprzyjało integracji. Wieczorami trenerzy grali wspólnie w siatkonogę i w tenisa, co przyczyniało się do budowania pozytywnej atmosfery i zacieśnienia więzów między klubami.

  Drugie seminarium - Węgry

  W ramach projektu Erasmus+ "Trainers are important" odbył się drugi zjazd w kolejnym kraju partnerskim - na Węgrzech. Uczestników po przybyciu na miejsce przywitał Andros Torok koordynator węgierski oraz przedstawił plan meetingu. Następnego dnia cała grupa pojechała do Miskolca, aby przyjrzeć się pracy jednej z największych węgierskich akademii piłkarskich - DVTK.

  Warsztaty i prezentację klubu przedstawił Pan Zoltan Fogarasi – dyrektor sportowy. Uczestnicy mieli też okazję zobaczyć pracę akademii w różnych grupach wiekowych oraz nowoczesne centrum medyczne, gdzie piłkarze leczą swoje urazy. Kolejnego dnia warsztaty poprowadził Tamas Kupecz. Tematem przewodnim było budowanie mikrocyklu treningowego oraz przełożenie potencjału trenera na potencjał zawodnika. Po warsztatach uczestnicy pojechali na mecz miejscowego zespołu piłkarskiego.

  Podczas meetingu warsztaty poprowadził także Janusz Kozicki – koordynator projektu, a tematem była skuteczność procesu treningowego. Po wykładzie nastąpiło podsumowanie spotkania, wymiana doświadczeń trenerskich. Następnego dnia uczestnicy zjedli posiłek i wyruszyli w drogę do domów. Spotkanie było inspirujące i ciekawe, trenerzy, wierząc ich słowom, podnieśli swoje umiejętności i kompetencje, a ponadto mieli okazję przyjrzeć się jak funkcjonuje duża akademia piłkarska na Węgrzech.

  Prezentacje

  Wykorzystanie potencjału coachingowego w rozwoju piłkarza

  Tworzenie mikrocykli treningowych

  Trzecie seminarium - Polska

  W dniach 6-10.04.2022 w Rzeszowie odbyło się trzecie spotkanie trenerów w ramach realizacji projektu Erasmus Sport "Trainers are important". Tematami warsztatów był trening mentalny piłkarza, niwelacja stresu i analiza meczów piłkarskich.

  Prezentacje

  Spotkanie w Rzeszowie

  Analiza zawodnika

  W ramach obserwacji strefy organizacyjnej i sportowej uczestnicy mieli okazję obejrzeć Szkołę Sportową przy ul. Hetmańskiej, którą zaprezentował dyrektor Wojciech Wilk.

  Trenerzy mieli również okazję przyjrzeć się od podszewki pracy akademii piłkarskiej Resovii, certyfikowanej przez PZPN i na stadionie Miejskim obejrzeli mecz Apklan Resovia - Podbeskidzie. Trening otwarty z grupą 10 latków poprowadził Janusz Kozicki oraz przeprowadził warsztaty dotyczące analizy meczów i treningów piłkarskich. Po tym uczestnicy mieli okazję odbyć szkolenie pt Trening mentalny piłkarza i posłuchać trenera UEFA A Przemysława Matuły, który opowiedział o programie PZPN Akademia Młodych Orłów. Następnie warsztaty o niwelowaniu poziomu stresu poprowadziła Beata Kozicka. W ostatnim dniu odbyło się podsumowanie spotkania, wspólny obiad i powrót do domów.

  Konferencja open space - Polska

  W konferencji uczestniczyło 37 osób z trzech krajów. Przy prowadzeniu facylitatora uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, swoimi refleksjami, szukali odpowiednich rozwiązań, a także dokończyli tworzenie Dekalogu Dobrego Trenera. Podczas konferencji nastąpiła także prezentacja rezultatów działań, podsumowanie oraz zaplanowano wspólne działania na przyszłość.

  Dekalog Dobrego Trenera został przekazany przedstawicielom 10 organizacji w trzech państwach.

  Nasz projekt miał za zadanie docenić trenera, człowieka, który pokazuje ścieżkę wielu zawodnikom. W naszym projekcie wzięło udział 21 trenerów z trzech państw, którzy wypełniali anonimowe ankiety przed pierwszym seminarium oraz po ostatnim seminarium. Ankieta składała się z dwóch pytań, trenerzy dokonywali samooceny swoich kompetencji trenerskich i osobistych. Wyniki przedstawiamy poniżej

  Przed seminariami uczestnicy średnio oznaczali poziom swoich kompetencji trenerskich/merytorycznych prawie w połowie swoich możliwości. Po przebytych seminariach na to samo pytanie odpowiadali na znacznie wyższym poziomie. Wzrost to 40%.

  Zapytaliśmy także uczestniczących w szkoleniu trenerów na ile oceniają poziom swoich umiejętności trenerskich/osobistych. Przed seminariami średnia odpowiedź to 60%, natomiast po seminariach trenerzy odpowiadali, iż poziom ich kompetencji trenerskich wzrósł o 30%