ORŁY RZESZÓW

Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów działa w sposób ciągły od 18 lat. W stowarzyszeniu trenuje obecnie ponad 100 dzieci i młodzieży, w tym grupa dziewcząt. Przez cały rok odbywają się zajęcia szkoleniowe dzieci i młodzieży.

Podczas wakacji i ferii zimowych organizowane są obozy, półkolonie piłkarskie, wyjazdy na turnieje piłki nożnej, warsztaty, imprezy kulturalne i sportowo - edukacyjne. Co roku są prowadzone szersze akcje popularyzujące sport, ideę gry fair play oraz promujące zdrowy tryb życia dla przedszkoli, szkół, stowarzyszeń oraz klubów piłkarskich mających na celu kształtowanie prawidłowych postaw społecznych.

Głównym celem szkółki piłkarskiej ORŁY RZESZÓW jest rozwój młodych chłopaków nie tylko na płaszczyźnie sportowej, ale także intelektualnej, czemu pomagają licznie przeprowadzane obozy sportowe oraz projekty m.in takie jak SZACUNEK I TOLERANCJA TO MOTTO MŁODEGO KIBICA.

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

SZACUNEK I TOLERANCJA

WIĘCEJ
PROJEKT FIO

WIĘCEJ
PL-SK

WIĘCEJ

KLUB SPORTOWY HIDASNEMETI VASUTAS

W klubie działają obecnie cztery sekcje. Członkowie klubu, poprzez swoje pasje sportowe, angażują się także w szeroki zakres zajęć rekreacyjnych. Prezes klubu i lider organizacji, Tomas Boni, pełni funkcję koordynatora po stronie węgierskiej, przygotowuje trenerów węgierskich do udziału w projekcie oraz koordynuje pracę przy spotkaniu na Węgrzech i wymianie dobrych praktyk.

Szef działu piłki nożnej mężczyzn to Lajos Váradi. Grupę szachów prowadzi trener András Kundrák, a także prowadzi zespół trenerski: Sekcję siatkówki prowadzi Balázs Kovács, a sekcję zapaśników prowadzi István Thomka.

Drużyna piłki nożnej stowarzyszenia to III klasa rozgrywkowa i drużyny młodzieżowe. Stowarzyszenie mieści się w małej miejscowości ale działa bardzo prężnie na arenie lokalnej a także w rozgrywkach krajowych. Dzięki inicjatywom Tomasa i jego aktywności jest wspierane przez lokalne władze i cieszy się uznaniem.

SPORTOVE ZDRUŻENIE ŚZZ TRNKOV

Trnkov to mała wieś w obrębie rejonu Preśova, dzięki zaangażowaniu lokalnych pasjonatów piłki nożnej powstało stowarzyszenie sportowe Trnkov (ŠZZ Trnkov)- zostało założone w 2011 r. Realizuje zajęcia sportowe koncentrując się głównie na edukacji młodzieży piłkarskiej.

Pierwsze zespoły piłkarskiej młodzieży w Trnkovie zaczęły grać w rozgrywkach lokalnych w 2014 roku, kiedy Regionalny Związek Piłki Nożnej Prešov odpowiadał za rozgrywki dla młodszych uczniów. Liderem klubu i motorem napędowym jest Jan Onofrei, który jest prezesem stowarzyszenia po stronie słowackiej.

W realizacji zadań piłkarskich pomaga mu Franciśek Bednar – długoletni działacz z Preśova o dużym doswiadczeniu w pracy z młodzieżą piłkarska i doświadczeniu w międzynarodowych projektach z partnerami z Polski – koordynator działań po stronie słowackiej odpowiedzialny za przygotowanie i logistykę trenerów słowackich.